Què pot fer Manlleu Quatre per la teva empresa?
Manlleu Quatre és un grup de suport a les empreses, ciutats i comerços per ajudar-los a avaluar el que han de fer per aplicar les tecnologies digitals en el seu dia a dia.

Té cost l'ajuda de Manlleu Quatre?

En una primera fase en què Manlleu Quatre farà una avaluació de les capacitats actuals de l’empresa, no hi ha cap cost i simplement cal dedicar dues hores per fer un qüestionari molt senzill.

Quina és la finalitat del qüestionari?
Es tracta de detectar les prioritats, els àmbits i les àrees tecnològiques en que és més recomanable que l’empresa comenci a fer el seu procés de digitalització.

Si la meva empresa no té prou capacitat per si sola per fer aquest procés, com pot avançar?
Manlleu Quatre aportarà i suggerirà els experts i empreses adequades en funció dels àmbits en que sigui recomanable el procés suggerit.

Hi ha ajudes per pagar els honoraris d'aquests experts?
Sí. Manlleu Quatre també pot ajudar les empreses a trobar les vies de finançament i d’ajuts existents per obtenir els recursos econòmics necessaris.

Després de rebre aquest assessorament, s’entén que caldrà implementar accions concretes?
Sí. Aquestes accions seran el resultat del diagnòstic i assessorament personalitzat fruit de la consultoria efectuada i de l’anàlisi previ.

Per poder implementar aquestes accions serà necessari que el meu personal rebi algun tipus de formació?

Sí, de manera complementària al diagnòstic i pla d’implementació s’ha de fer un pla de formació i recapacitació del personal en el que Manlleu Quatre pot fer un acompanyament complet.

Quines són les tecnologies més habituals a implementar?

No es pot dir a priori, ja que això és el resultat del diagnòstic, però amb la reflexió que la digitalització no és possible sense informació del que passa, la prioritat absoluta és tenir dades: de màquines, de processos i de consum energètic.

Si a l’empresa ja hem engegat un procés d’estalvi energètic, què seria el més adient per continuar avançant?

Si la despesa energètica està ja sota control, cal orientar l’esforç cap a la completa sensorització de màquines i a l'obtenció de dades de temps per optimitzar els processos.

Quines són les tecnologies més habituals que es poden implementar?

Si partim que les dades d’energia son bàsiques així com la sensorització, necessària per obtenir més dades, avançarem cap a la fabricació additiva o impressió 3D, amb més o menys grau de robotització, construint les bases de dades al núvol, i més endavant la IA (intel·ligència artificial), amb el Big Data. La connectivitat és la base perquè el concepte 4.0 pugui existir i considerant que la ciberseguretat estigui present en tota la cadena.

Si en aquest moment no ens hi podem posar, però volem seguir de prop el que passa en tot aquest entorn, què podem fer?

Manlleu Quatre pretén estar al dia en tot el que fa referència a la indústria 4.0 i organitza sessions i trobades de formació, de divulgació gratuïtes per a totes les empreses i persones que ho vulguin seguir.

Manlleu Quatre és una associació?

Sí. És una associació sense ànim de lucre que vol impulsar el lideratge del territori en la implementació de tecnologies 4.0 tant en la indústria com en l’agricultura i en els serveis per a la ciutadania en general, creant la Societat 4.0.

Manlleu Quatre admet nous associats?

Sí. Qualsevol persona física o empresa pot sol·licitar incorporar-se com a membre de ple dret a l’associació simplement enviant un correu amb aquesta finalitat.

Quins altres avantatges té pertànyer a Manlleu Quatre?

Els socis de Manlleu Quatre ho són sota un concepte similar al software lliure, de manera que actuen ajudant i explicant a altres socis a difondre casos d’èxit en actuacions en tecnologies 4.0 i actuar de referent per reforçar el desenvolupament tecnològic al territori, així com per col·laborar en accions formatives.

Hi ha algun tipus d’ajut específic dels ens locals del territori?

Sí. L’associació Manlleu Quatre facilita que els seus socis puguin rebre un assessorament específic que consisteix en el cofinançament de l’Ajuntament de Manlleu per rebre hores d’assessorament.